Index of Persons

51942 individuals, 17932 families from file C:\noonan\noonan.ged (27 Oct 2018)

Thomas NUNAN (Bef 1800 - Aft 1813)
Thomas NUNAN (Bef 1815 - Aft 1828)
Thomas NUNAN (Bef 1834 - Aft 1847)
Thomas NUNAN (Bef 1777 - Aft 1790)
Thomas NUNAN (22 Dec 1867 - Aft 1866)
Thomas NUNAN ( - )
Thomas NUNAN (20 Dec 1878 - Aft 1877)
Thomas NUNAN (1861 - Bef 1868)
Thomas NUNAN (1867 - Aft 1866)
Thomas NUNAN (Abt 1849 - Aft 1848)
Thomas NUNAN (1852 - Aft 1851)
Thomas NUNAN (Bef 1783 - Aft 1796)
Thomas NUNAN (Bef 1801 - Aft 1824)
Thomas NUNAN (1840 - 1893)
Thomas NUNAN (Bef 1796 - Aft 1809)
Thomas NUNAN (Bef 1819 - Aft 1846)
Thomas NUNAN (1843 - Aft 1842)
Thomas NUNAN (1830 - Aft 1829)
Thomas NUNAN (1841 - Aft 1840)
Thomas NUNAN (1834 - Aft 1833)
Thomas NUNAN (Bef 1808 - Aft 1823)
Thomas NUNAN (14 Oct 1870 - Bef 1912)
Thomas NUNAN (23 Jan 1872 - 9 Jan 1878)
Thomas NUNAN (1850 - Aft 1881)
Thomas NUNAN (Bef 1861 - Aft 1873)
Thomas NUNAN (Bef 1809 - Aft 1821)
Thomas NUNAN (1853 - Aft 1852)
Thomas NUNAN (1822 - Aft 1821)
Thomas NUNAN (Bef 1847 - Aft 1859)
Thomas NUNAN (1820 - Aft 1819)
Thomas NUNAN (Abt 1836 - 21 Apr 1906)
Thomas NUNAN (1836 - Aft 1835)
Thomas NUNAN (1841 - Aft 1840)
Thomas NUNAN (1830 - Aft 1829)
Thomas NUNAN (1842 - Aft 1841)
Thomas NUNAN (1844 - Aft 1843)
Thomas NUNAN (1852 - Aft 1851)
Thomas NUNAN (Bef 1838 - Aft 1850)
Thomas NUNAN (Bef 1837 - Aft 1852)
Thomas NUNAN (1857 - Aft 1910)
Thomas NUNAN (25 Mar 1889 - 17 Nov 1889)
Thomas NUNAN (Bef 1824 - Aft 1836)
Thomas NUNAN (Bef 1819 - Aft 1831)
Thomas NUNAN (Bef 1804 - Aft 1825)
Thomas NUNAN (1849 - Aft 1848)
Thomas NUNAN (Bef 1851 - )
Thomas NUNAN (1860 - Aft 1859)
Thomas NUNAN (Bef 1817 - Aft 1829)
Thomas NUNAN (3 Apr 1877 - Aft 1876)
Thomas NUNAN (Bef 1838 - Aft 1850)
Thomas NUNAN (Bef 1812 - Aft 1837)
Thomas NUNAN (Bef 1801 - Aft 1813)
Thomas NUNAN (1833 - Aft 1832)
Thomas NUNAN (Bef 1797 - Aft 1812)
Thomas NUNAN (1841 - Bef 1853)
Thomas NUNAN (Bef 1828 - Aft 1840)
Thomas NUNAN (1842 - Aft 1841)
Thomas NUNAN (1849 - Aft 1848)
Thomas NUNAN (Bef 1801 - Aft 1813)
Thomas NUNAN (Bef 1802 - Aft 1814)
Thomas NUNAN (Abt 1816 - Aft 1815)
Thomas NUNAN (1869 - Aft 1868)
Thomas NUNAN (1839 - Aft 1838)
Thomas NUNAN (Bef 1825 - Aft 1837)
Thomas NUNAN (Bef 1795 - Aft 1807)
Thomas NUNAN (Bef 1791 - Aft 1803)
Thomas NUNAN (Bef 1805 - Aft 1817)
Thomas NUNAN (Bef 1826 - Aft 1848)
Thomas NUNAN (1850 - Aft 1849)
Thomas NUNAN (1859 - Aft 1858)
Thomas NUNAN (1850 - Aft 1849)
Thomas NUNAN (Bef 1816 - Aft 1828)
Thomas NUNAN (3 Feb 1872 - Aft 1871)
Thomas NUNAN (Bef 1898 - Aft 1910)
Thomas NUNAN (1840 - Aft 1839)
Thomas NUNAN (Bef 1845 - Aft 1889)
Thomas NUNAN (Bef 1808 - Aft 1820)
Thomas NUNAN (1822 - Aft 1821)
Thomas NUNAN (23 May 1908 - Aft 1907)
Thomas NUNAN (Bef 1819 - Aft 1837)
Thomas NUNAN (1841 - Aft 1840)
Thomas NUNAN (Bef 1848 - Aft 1860)
Thomas NUNAN (11 Dec 1878 - 28 Mar 1906)
Thomas NUNAN (1769 - Aft 1768)
Thomas NUNAN (Bef 1882 - Aft 1895)
Thomas NUNAN (Bef 1866 - Aft 1878)
Thomas NUNAN (Abt 1858 - 22 Oct 1921)
Thomas NUNAN (4 Feb 1873 - 14 Dec 1877)
Thomas NUNAN (17 Nov 1839 - 1895)
Thomas NUNAN (4 Jun 1829 - Aft 1885)
Thomas NUNAN (Abt 1841 - 18 Jan 1911)
Thomas NUNAN (Bef 1832 - Aft 1844)
Thomas NUNAN (Bef 1828 - Aft 1843)
Thomas NUNAN (1838 - Aft 1837)
Thomas NUNAN (Abt 1846 - 26 Mar 1912)
Thomas NUNAN (24 Apr 1888 - Aft 1901)
Thomas NUNAN (1767 - 15 Jan 1830)
Thomas NUNAN (Abt 1811 - Aft 1840)
Thomas NUNAN (1895 - 30 Apr 1971)
Thomas NUNAN (Aft 1789 - Aft 1819)
Thomas 'Gerald' NUNAN (10 May 1901 - 14 Feb 1969)
Thomas Alfred NUNAN (1914 - 20 Feb 1934)
Thomas B. NUNAN (1859 - 4 Jul 1927)
Thomas Desmond NUNAN (21 Aug 1927 - 13 Oct 1967)
Thomas Edward NUNAN (8 Dec 1865 - 15 Aug 1936)
Thomas Edward NUNAN (Abt 1894 - 12 Jul 1960)
Thomas G. NUNAN (Abt 1872 - Aft 1910)
Thomas George NUNAN (17 Nov 1898 - 18 Jul 1990)
Thomas George NUNAN (9 Apr 1904 - Aft 1910)
Thomas Henry NUNAN (23 Jun 1901 - Aft 1910)
Thomas James NUNAN (Abt 1928 - Oct 2013)
Thomas John NUNAN (1869 - Aft 1868)
Thomas Joseph NUNAN (Abt 1887 - 1 Aug 1946)
Thomas Joseph NUNAN (Abt 1856 - Aft 1900)
Thomas Joseph NUNAN (1880 - Aft 1910)
Thomas Joseph NUNAN (15 Jun 1886 - Aft 1910)
Thomas Joseph NUNAN (8 Nov 1879 - Aft 1878)
Thomas Joseph NUNAN (1888 - 1905)
Thomas Joseph NUNAN (9 Feb 1880 - Aft 1914)
Thomas Leonard ('Len') NUNAN (5 Nov 1908 - 12 Dec 1937)
Thomas Michael NUNAN (20 Sep 1914 - Aft 1913)
Thomas Patrick NUNAN (23 Sep 1929 - 2 Jun 2015)
Thomas Patrick NUNAN (1894 - 28 Feb 1958)
Thomas Patrick NUNAN (14 Mar 1907 - 7 Aug 1983)
Thomas Wilfred NUNAN (12 May 1848 - Aft 1871)
Thomas William NUNAN (30 Oct 1916 - 23 Jan 1963)
Thomas William NUNAN (18 Dec 1882 - 23 Feb 1884)
Thora ? NUNAN (Abt 1834 - Aft 1860)
Thora ? NUNAN (Abt 1860 - Aft 1860)
Thora Gertrude NUNAN (23 May 1905 - Aft 1946)
Timothy NUNAN (Abt 1779 - 10 Apr 1829)
Timothy NUNAN (Abt 1859 - 8 Mar 1947)
Timothy NUNAN (Bef 1826 - Aft 1838)
Timothy NUNAN (Bef 1815 - Aft 1827)
Timothy NUNAN (Abt 1863 - 21 Aug 1925)
Timothy NUNAN (3 Jul 1878 - Aft 1877)
Timothy NUNAN (1839 - Aft 1838)
Timothy NUNAN (1830 - Aft 1829)
Timothy NUNAN (Bet 1715 and 1762 - Aft 1793)
Timothy NUNAN (Abt 1852 - Aft 1859)
Timothy NUNAN (11 Jan 1866 - Aft 1865)
Timothy NUNAN (4 Apr 1886 - Aft 1910)
Timothy NUNAN (Bef 1820 - Aft 1841)
Timothy NUNAN (1 Feb 1895 - Aft 1910)
Timothy NUNAN (Bef 1806 - Aft 1823)
Timothy NUNAN (Bef 1829 - Aft 1846)
Timothy NUNAN (1848 - Aft 1847)
Timothy NUNAN (1833 - Aft 1832)
Timothy NUNAN (1815 - Aft 1814)
Timothy NUNAN (Bef 1758 - Aft 1770)
Timothy NUNAN (Bef 1827 - Aft 1839)
Timothy NUNAN (Bef 1755 - Aft 1767)
Timothy NUNAN (9 Sep 1887 - Aft 1921)
Timothy NUNAN (Abt 1854 - 12 Mar 1923)
Timothy NUNAN (Abt 1865 - Aft 1910)
Timothy NUNAN (Abt 1841 - 5 Jan 1911)
Timothy NUNAN (18 Jul 1887 - Aft 1900)
Timothy NUNAN (Bef 1843 - Aft 1856)
Timothy NUNAN (Bef 1799 - Aft 1817)
Timothy NUNAN (Bef 1812 - Aft 1825)
Timothy NUNAN (Bef 1768 - Aft 1781)
Timothy NUNAN (24 Dec 1828 - 3 Aug 1899)
Timothy NUNAN (Bef 1813 - )
Timothy NUNAN (Bef 1828 - Bet 1887 and 1900)
Timothy NUNAN (1830 - Aft 1829)
Timothy NUNAN (Bef 1820 - Aft 1832)
Timothy NUNAN (Bef 1820 - Aft 1834)
Timothy NUNAN (1858 - Aft 1857)
Timothy NUNAN (Jul 1861 - Aft 1860)
Timothy NUNAN (Bef 1833 - Aft 1845)
Timothy NUNAN (Bef 1817 - Aft 1829)
Timothy NUNAN (Bef 1808 - Aft 1833)
Timothy NUNAN (Bef 1821 - Aft 1838)
Timothy NUNAN (1861 - Aft 1860)
Timothy NUNAN (1827 - Aft 1826)
Timothy NUNAN (Bef 1763 - Aft 1776)
Timothy NUNAN (Bef 1826 - Aft 1847)
Timothy NUNAN (1833 - Aft 1832)
Timothy NUNAN (Bef 1794 - Aft 1807)
Timothy NUNAN (Bef 1822 - Aft 1839)
Timothy NUNAN (Bef 1805 - Aft 1817)
Timothy NUNAN (Bef 1783 - Aft 1795)
Timothy NUNAN (Bef 1774 - Aft 1788)
Timothy NUNAN (1790 - Aft 1789)
Timothy NUNAN (Bef 1825 - Aft 1837)
Timothy NUNAN (Bef 1833 - Aft 1846)
Timothy NUNAN (1845 - Aft 1844)
Timothy NUNAN (5 Apr 1870 - Aft 1869)
Timothy NUNAN (23 May 1871 - Aft 1870)
Timothy NUNAN (Bef 1805 - Aft 1828)
Timothy NUNAN (1869 - Aft 1868)
Timothy NUNAN (1823 - Aft 1822)
Timothy NUNAN (1808 - Aft 1807)
Timothy NUNAN (Abt 1824 - Aft 1823)
Timothy NUNAN (Bef 1815 - Aft 1834)
Timothy NUNAN (Bef 1749 - Aft 1762)
Timothy NUNAN (Bef 1812 - Aft 1825)
Timothy NUNAN (Bef 1833 - Aft 1846)
Timothy NUNAN (Bef 1844 - Aft 1857)
Timothy NUNAN (Bef 1815 - Aft 1828)
Timothy NUNAN (Bef 1841 - Aft 1860)
Timothy NUNAN (1862 - Aft 1861)
Timothy NUNAN (1835 - Aft 1834)
Timothy NUNAN (Bef 1798 - Aft 1813)
Timothy NUNAN (1861 - Aft 1860)
Timothy NUNAN (1799 - Aft 1798)
Timothy NUNAN (1846 - Aft 1845)
Timothy NUNAN (1867 - Aft 1866)
Timothy NUNAN (1838 - Bef 1841)
Timothy NUNAN (1840 - Aft 1839)
Timothy NUNAN (1842 - Bef 1841)
Timothy NUNAN (Bef 1783 - Aft 1795)
Timothy NUNAN (Bef 1859 - Aft 1886)
Timothy NUNAN (Bef 1797 - Aft 1809)
Timothy NUNAN (Bef 1832 - Aft 1844)
Timothy NUNAN (Bef 1853 - Aft 1865)
Timothy NUNAN (Abt 1867 - Aft 1866)
Timothy NUNAN (1844 - Aft 1843)
Timothy NUNAN (Bef 1732 - Aft 1751)
Timothy NUNAN (Bef 1797 - Aft 1813)
Timothy NUNAN (Bef 1805 - Aft 1817)
Timothy NUNAN (1815 - Aft 1814)
Timothy NUNAN (Bef 1817 - Aft 1829)
Timothy NUNAN (Bef 1808 - Aft 1820)
Timothy NUNAN (1822 - Aft 1821)
Timothy NUNAN (1820 - Aft 1819)
Timothy NUNAN (Bef 1765 - Aft 1779)
Timothy NUNAN (Bef 1869 - Aft 1917)
Timothy NUNAN (Bef 1804 - Aft 1816)
Timothy NUNAN (Bef 1806 - Aft 1818)
Timothy NUNAN (1762 - 22 Jun 1835)
Timothy NUNAN (Abt 1821 - Aft 1859)
Timothy NUNAN (24 Sep 1855 - 10 Sep 1860)
Timothy NUNAN (Abt 1853 - 13 Oct 1915)
Timothy NUNAN (Bef 1828 - Aft 1848)
Timothy NUNAN (1846 - 13 May 1934)
Timothy NUNAN (Abt 1853 - Aft 1874)
Timothy NUNAN (Bef 1827 - Bef 1879)
Timothy ('Ted') NUNAN (Abt 1859 - 24 Nov 1913)
Timothy Berchmans NUNAN (1860 - 26 Jan 1926)
Timothy Francis NUNAN (27 Jul 1893 - 27 Jan 1962)
Timothy John NUNAN (14 Aug 1873 - Aft 1910)
Timothy Joseph NUNAN (1869 - 1949)
Veronica Edith NUNAN (Abt 1938 - 1986)
Victoria NUNAN (Bef 1856 - Aft 1869)
Victoria NUNAN (Abt 1844 - Aft 1910)
Vincent Harold NUNAN (15 Jul 1910 - 24 Nov 1991)
Vincent John NUNAN (17 Sep 1911 - Aft 1910)
Vincent Morrison NUNAN (23 Jun 1901 - 19 Mar 1968)
Violet Teresa NUNAN (1887 - 29 Sep 1947)
W. NUNAN (Bef 1796 - Aft 1808)
W. F. NUNAN ( - )
W. O. H. B. NUNAN (Bef 1835 - Aft 1848)
Walter James NUNAN (14 May 1917 - 27 Oct 1966)
William NUNAN (Abt 1872 - Aft 1911)
William NUNAN (1847 - 31 Jan 1914)
William NUNAN (Bef 1809 - Aft 1822)
William NUNAN (Bef 1784 - Aft 1797)
William NUNAN (1798 - 1808)
William NUNAN (1835 - Aft 1834)
William NUNAN (Bef 1860 - Aft 1878)
William NUNAN (Bef 1824 - Aft 1836)
William NUNAN (1833 - Aft 1832)
William NUNAN (Bef 1836 - Bef 1884)
William NUNAN (Abt 1884 - Aft 1900)
William NUNAN (Bef 1770 - Aft 1783)
William NUNAN (1827 - Aft 1826)
William NUNAN (1850 - Aft 1849)
William NUNAN (1801 - Aft 1800)
William NUNAN (Bef 1809 - Aft 1821)
William NUNAN (Bef 1811 - Aft 1823)
William NUNAN (Bef 1738 - Aft 1761)
William NUNAN (Bef 1759 - Aft 1771)
William NUNAN (Bef 1825 - Aft 1838)
William NUNAN (1865 - Aft 1864)
William NUNAN (Abt 1851 - Aft 1910)
William NUNAN (Abt 1854 - 10 May 1922)
William NUNAN (16 Apr 1904 - Aft 1958)
William NUNAN (6 Oct 1899 - Aft 1915)
William NUNAN (1852 - 18 Mar 1926)
William NUNAN (Abt 1866 - 28 Mar 1912)
William NUNAN (8 Mar 1897 - Aft 1910)
William NUNAN (16 Nov 1906 - Aft 1910)
William NUNAN (Abt 1881 - Aft 1900)
William NUNAN (Bef 1878 - )
William NUNAN (25 Jan 1885 - Aft 1917)
William NUNAN (Sep 1868 - Aft 1910)
William NUNAN (8 Apr 1874 - Aft 1900)
William NUNAN (8 Apr 1892 - Aft 1919)
William NUNAN (Abt 1898 - Aft 1917)
William NUNAN (Abt 1862 - 21 Feb 1914)
William NUNAN (23 Feb 1880 - Aft 1900)
William NUNAN (Bef 1819 - Aft 1831)
William NUNAN (Abt 1811 - Aft 1840)
William NUNAN (Abt 1818 - Aft 1850)
William NUNAN (Abt 1857 - Aft 1870)
William NUNAN (Abt 1838 - Aft 1870)
William NUNAN (Bef 1817 - Aft 1829)
William NUNAN (Bef 1841 - Aft 1854)
William NUNAN (Bef 1874 - Aft 1886)
William NUNAN (Abt 1846 - Aft 1890)
William NUNAN (18 Jun 1875 - Aft 1890)
William NUNAN (1887 - Aft 1890)
William NUNAN (Abt 1888 - Aft 1910)
William NUNAN (Abt 1875 - Aft 1910)
William NUNAN (Bef 1827 - Aft 1857)
William NUNAN (Bef 1831 - Aft 1843)
William NUNAN (Bef 1829 - Aft 1841)
William NUNAN (Bef 1843 - Aft 1859)
William NUNAN (Bef 1815 - Aft 1830)
William NUNAN (1830 - Aft 1829)
William NUNAN (1832 - Aft 1831)
William NUNAN (Abt 1833 - Aft 1832)
William NUNAN (Bef 1819 - Aft 1831)
William NUNAN (1837 - Aft 1836)
William NUNAN (10 May 1854 - 11 Sep 1885)
William NUNAN (29 Jun 1869 - 25 Sep 1946)
William NUNAN (Bef 1829 - )
William NUNAN (Bef 1840 - )
William NUNAN (Bef 1840 - )
William NUNAN (Abt 1831 - Aft 1868)
William NUNAN (Abt 1854 - Aft 1881)
William NUNAN (Bef 1858 - Aft 1870)
William NUNAN (Bef 1822 - Aft 1856)
William NUNAN (Bef 1816 - Aft 1836)
William NUNAN (Bef 1881 - Aft 1893)
William NUNAN (Abt 1845 - Aft 1918)
William NUNAN (Abt 1896 - Aft 1910)
William NUNAN (Bef 1897 - Aft 1910)
William NUNAN (Bef 1829 - Aft 1841)
William NUNAN (Bef 1896 - Aft 1908)
William NUNAN (Bef 1830 - Aft 1852)
William NUNAN (Bef 1836 - Aft 1849)
William NUNAN (1843 - Aft 1842)
William NUNAN (Bef 1814 - Aft 1828)
William NUNAN (Bef 1830 - Aft 1842)
William NUNAN (1848 - Aft 1847)
William NUNAN (Bef 1800 - Aft 1812)
William NUNAN (1860 - Aft 1859)
William NUNAN (Bef 1737 - Aft 1749)
William NUNAN (1828 - Aft 1827)
William NUNAN (1856 - Aft 1855)
William NUNAN (1839 - Aft 1838)
William NUNAN (Bef 1823 - Aft 1845)
William NUNAN (Bef 1762 - Aft 1775)
William NUNAN (Bef 1816 - Aft 1843)
William NUNAN (Bef 1847 - Aft 1862)
William NUNAN (Bef 1798 - Aft 1832)
William NUNAN (Bef 1795 - Aft 1808)
William NUNAN (1825 - Aft 1824)
William NUNAN (1826 - Aft 1825)
William NUNAN (Bef 1822 - Aft 1835)
William NUNAN (Bef 1849 - Aft 1862)
William NUNAN (Bef 1861 - Aft 1874)
William NUNAN (Bef 1792 - Aft 1805)
William NUNAN (Bef 1800 - Aft 1813)
William NUNAN (Bef 1800 - Aft 1813)
William NUNAN (Bef 1801 - Aft 1831)
William NUNAN (Bef 1815 - Aft 1828)
William NUNAN (Bef 1825 - Aft 1845)
William NUNAN (Abt 1848 - Aft 1847)
William NUNAN (Bef 1830 - Aft 1842)
William NUNAN ( - Bef 2018)
William NUNAN (1830 - Aft 1829)
William NUNAN (Bef 1780 - Aft 1798)
William NUNAN (Bef 1826 - Aft 1849)
William NUNAN (1795 - Aft 1794)
William NUNAN (1800 - Aft 1799)
William NUNAN (25 Feb 1897 - 25 Oct 1899)
William NUNAN (Abt 1828 - 30 Jan 1896)
William NUNAN (1849 - Aft 1848)
William NUNAN (Bef 1804 - Aft 1816)
William NUNAN (1818 - Aft 1817)
William NUNAN (1853 - Aft 1852)
William NUNAN (1854 - Aft 1853)
William NUNAN (1851 - Aft 1850)
William NUNAN (Bef 1827 - Aft 1839)
William NUNAN (1817 - Aft 1816)
William NUNAN (1821 - Aft 1820)
William NUNAN (Bef 1879 - Aft 1891)
William NUNAN (1832 - Aft 1831)
William NUNAN (1844 - Aft 1843)
William NUNAN (1843 - Aft 1842)
William NUNAN (1827 - Aft 1826)
William NUNAN (Abt 1831 - Aft 1830)
William NUNAN (Bef 1858 - Aft 1879)
William NUNAN (4 Aug 1876 - Aft 1875)
William NUNAN (1832 - Aft 1831)
William NUNAN (Abt 1857 - Aft 1856)
William NUNAN (1816 - Aft 1815)
William NUNAN (Abt 1886 - Aft 1900)
William NUNAN (1850 - Aft 1849)
William NUNAN (1808 - Aft 1807)
William NUNAN (Bef 1849 - )
William NUNAN (29 May 1883 - 8 Dec 1883)
William NUNAN (Abt 1782 - Aft 1781)
William NUNAN (Bef 1846 - Aft 1858)
William NUNAN (Bef 1818 - Aft 1830)
William NUNAN (Bef 1762 - Aft 1774)
William NUNAN (Bef 1798 - Aft 1814)
William NUNAN (1891 - 9 Jul 1892)
William NUNAN (Bef 1829 - Aft 1844)
William NUNAN (Bef 1843 - Aft 1855)
William NUNAN (Bef 1807 - Aft 1819)
William NUNAN (1837 - Aft 1836)
William NUNAN (Bef 1786 - Aft 1798)
William NUNAN (Bef 1792 - Aft 1816)
William NUNAN (Bef 1800 - Aft 1812)
William NUNAN (1815 - Aft 1814)
William NUNAN (Bef 1824 - Aft 1836)
William NUNAN (Bef 1795 - Aft 1810)
William NUNAN (Bef 1805 - Aft 1822)
William NUNAN (1849 - Aft 1848)
William NUNAN (Bef 1862 - Aft 1874)
William NUNAN (Bef 1825 - Aft 1837)
William NUNAN (Bef 1834 - Aft 1846)
William NUNAN (12 May 1869 - 1869)
William NUNAN (10 Oct 1912 - Aft 1911)
William NUNAN (1833 - Aft 1832)
William NUNAN (Bef 1809 - Aft 1821)
William NUNAN (1812 - Aft 1811)
William NUNAN (1853 - Aft 1852)
William NUNAN (Bef 1736 - Aft 1750)
William NUNAN (Bef 1838 - Aft 1850)
William NUNAN (Bef 1821 - Aft 1833)
William NUNAN (1751 - Aft 1750)
William NUNAN (Abt 1761 - Aft 1760)
William NUNAN (1761 - Aft 1759)
William NUNAN (Bef 1746 - Aft 1758)
William NUNAN (1858 - Aft 1857)
William NUNAN (Abt 1832 - 2 Nov 1905)
William NUNAN (Abt 1749 - Aft 1748)
William NUNAN (1751 - Aft 1750)
William NUNAN (1758 - Aft 1757)
William NUNAN (1758 - Aft 1757)
William NUNAN (Bef 1760 - Aft 1772)
William NUNAN (1768 - Aft 1767)
William NUNAN (Aft 1890 - Aft 1945)
William NUNAN (Abt 1831 - 9 Dec 1910)
William NUNAN (Bef 1846 - Aft 1858)
William NUNAN (Aft 1900 - Aft 1945)
William NUNAN (Bef 1870 - Aft 1882)
William NUNAN (16 Aug 1860 - 3 Mar 1951)
William NUNAN (Abt 1801 - 1839)
William NUNAN (Bef 1773 - Aft 1786)
William NUNAN (1825 - Aft 1824)
William NUNAN (Bef 1859 - Aft 1872)
William NUNAN (16 May 1895 - 22 May 1895)
William 'Finbar' NUNAN (16 Nov 1891 - 22 Sep 1980)
William 'John' NUNAN (20 Jan 1923 - 23 Nov 1996)
William Alexander NUNAN (13 Mar 1899 - Aft 1910)
William Alfred NUNAN (24 Aug 1909 - Aft 1908)
William Allan NUNAN (22 Oct 1915 - Jun 1919)
William Allen NUNAN (1825 - Aft 1824)
William Allison (Bert) NUNAN (Abt 1875 - 1959)
William B. NUNAN (Abt 1861 - 29 May 1911)
William C. NUNAN (1 Jun 1865 - 13 Feb 1945)
William Francis NUNAN (28 Feb 1901 - 29 Jan 1973)
William Francis NUNAN (Abt 1862 - 18 Apr 1942)
William Francis NUNAN (28 Jul 1897 - 1 Feb 1972)
William H. NUNAN (Sep 1843 - 24 Feb 1882)
William Henry NUNAN (19 Nov 1913 - 6 Jun 1971)
William Henry NUNAN (12 Apr 1843 - 1 Jan 1918)
William Henry NUNAN (1875 - 26 May 1954)
William Henry (Thomas ?) NUNAN (21 Jun 1876 - 1876)
William Herbert NUNAN (18 Sep 1892 - 30 Jun 1946)
William J. NUNAN (1923 - )
William J. NUNAN (2 Sep 1908 - Aft 1907)
William Joseph NUNAN (Abt 1928 - 4 Sep 1992)
William Joseph NUNAN (25 Feb 1870 - 21 Aug 1936)
William Joseph NUNAN (22 Sep 1885 - Aft 1884)
William Morrison NUNAN (16 Aug 1934 - 3 May 2014)
William Patrick NUNAN (Abt 1823 - Aft 1840)
William Peter NUNAN (12 Aug 1837 - 29 Jun 1927)
William Richard NUNAN (10 Aug 1893 - 24 Jul 1945)
William Stanislaus NUNAN (14 Sep 1895 - 4 Dec 1965)
Winifred NUNAN (Abt 1832 - Aft 1870)
Winifred NUNAN (Bef 1809 - Aft 1822)
Winifred NUNAN (1830 - Aft 1829)
Winifred NUNAN (1825 - Aft 1824)
Winifred 'Nina' NUNAN (13 May 1903 - 19 Jul 1945)

UP ( - K. H. ZWAR )
BACK (Patrick NUNAN - Thomas NUNAN )
NEXT (Winifred Mary NUNAN - Maurice James O'DONNELL )

SURNAMES

EMAIL   HOME


HTML created by GED2HTML v3.1a (8/20/97) on Sat Oct 27 14:12:21 2018.